Szał paneli fotowoltaicznych.

An image of some solar panels on the roof of a private house

Od paru lat rozpędzony boom instalacji fotowoltaicznej ma trudności z wyhamowaniem. Ostatnie lata ogromne tłumy ludzi zdecydowały się na niezależność od globalnego dostawcy energii. Popularność tej technologi zawdzięcza się niskim kosztom generowania energii. Tym bardziej że zapowiadane wzrosty cen energii stanowią wystarczający argument napędzający branżę fotowoltaiczną.

Czy zakładanie fotowoltaiki będzie nadal tak różowe?


W związku z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii rząd zapowiada niekorzystne zmiany w kwestii rozliczenia się z energii. Konkretnie dotyczy to sytuacji, kiedy właściciel systemu fototwoltaicznego będzie posiadał nadwyżkę energii. Obecnie jeżeli w styczniu 2022r.ktoś posiada posiada letnią nadprodukcję energii, to 80% zasobów energii może „przejąć dla siebie”. Pozostała część tzn. 20% energii „oddajemy” operatorowi globalnemu. Od kwietnia 2022r. zmiany mogą ostudzić zapał do instalacji paneli fotowoltaicznych, ale czy na pewno.

Inne profity z fotowoltaiki?

Wszyscy jesteśmy za ochroną środowiska. Niestety zimowe kopciuchy są zmorą naszego powietrza. Osoby myślący tymi kategoriami zdecydowanie będą chciały uczestniczyć we wspomaganiu ekologii. Wzrastająca świadomość ludzi jest za zakładaniem urządzeń fotowoltaicznych z uwagi na korzyść, którą może przynieść czyste powietrze. Ograniczenie poziomu emisji gazów cieplarnianych, czy innych szkodliwych pyłów jest możliwe tylko przy wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii, jaką jest system paneli fotowoltaicznych. Korzyści wynikające z braku emisji co2 powinny być wystarczającym argumentem przemawiającym za instalacją swojej przydomowej elektrowni.

Z czego się składa przydomowa elektrownia?

Do wyjaśnienia faktu skąd się bierze prąd przydomowej elektrowni nie potrzeba ogromnej wiedzy. Podstawowa wiedza dotycząca fotowoltaiki tkwi w tym, że istniejące słońce dostarcza niezbędnej energii przy pomocy specjalnych urządzeń. Prosto mówiąc panele słoneczne generują do gniazdek niezbędny prąd. Z uwagi na źródło pochodzenia prądu generowanego przez panele należy zaznaczyć, że jest on o wiele tańszy niż prąd od dystrybutora globalnego. Jednak panele to nie wszystko. W skład systemu fotowoltaiki wchodzi inwerter jako najdroższy element fotowoltaiki oraz panele nazrywane również modułami. Ponadto elementy łączące i okablowanie.
Dobór zestaw systemu fotowoltaicznego jest ścisłe związany z poborem mocy. Wraz z ustaleniem całorocznego poboru mocy w danym gospodarstwie jest możliwość ustalenia wymaganych parametrów przy instalacji paneli fotowoltaicznych. Z uwagi na to, że przedsięwzięcie jest dość kosztowne najlepiej wziąć pod uwagę urządzenia doinstalowywane w przyszłości. Uniknie się wówczas dodatkowego angażowania fachowców od fotowoltaiki.

Na jakiej zasadzie wybierać firmę instalującą fotowoltaikę?

System polecenia może okazać się najskuteczniejszym narzędziem w poszukiwaniu takiej firmy.
Obecnie jest mnóstwo firm fotowoltaicznych, jednakże należy być ostrożnym na różnego rodzaju zachęty..
Jeżeli już zdecydujesz kto będzie montował fotowoltaikę zainteresuj się jakie dobierze dane do wymiarowania. Zbytnie przewymiarowanie będzie skutkować utratą naprodukowanej energii, co nie leży w Twoim interesie. W podjęciu decyzji o konkretnej firmie fotowoltaicznej ważna jest również opieka przed sprzedażą oraz po sprzedaży. Jeżeli chcesz skorzystać z naszej usługi to zadzwoń.

1 thought on “Szał paneli fotowoltaicznych.

  1. Jak się ma sytuacją z trwałością paneli? Zainwestowałbym, jeśli nie jest to tylko chwilowa moda, po czym panele trafią na wysypisko.

Comments are closed.